رنو ایران - ساندرو - طراحی

طراحی رنو ساندرو
Back
 
 
 

طراحی ساندرو


در رنو اعتقاد بر این است که خودروها می بایست برگرفته از سبک زندگی شخصی افراد و نیازهای ایشان باشد. این مسئله ما را به سوی طراحی بر مبنای " خودرویی به سبک زندگی " راهنمایی کرده است. این باور مشترک اکنون ما را به سوی تعهداتمان در زمینه پایداری، سازگاری با محیط زیست که در آن ایمنی و کیفیت برای همه قابل دسترس باشد، سوق می دهد. تکنولوژی رنو با این دیدگاه بوجود آمد تا با پیشرفت در زمینه طراحی و تولید خودروهایی که در آنها کاهش نیاز به تحرک به چشم می خورد، در خدمت منافع بشر قرار گیرد. ما قصد داریم به خودرو معنای جدیدی بدهیم. چیزی که به چالش ها و نیازهای متفاوت جوامع امروزی پاسخ داده و به پیشرفت زندگی افراد کمک می نماید.