رنو ایران - ساندرو - کارایی

رنو ساندرو کارایی
Back
 
 
 

رنو ساندرو جدید کارایی


فضای داخلی رنو ساندرو بطور سخاوتمندانه ای جادار است. سه فرد بالغ می توانند به راحتی بر روی صندلی عقب بنشینند و از فضای بسیار مناسب آن لذت ببرند. فضای بار حداقل به میزان 320 لیتر ظرفیت داشته و هنگامی که صندلی عقب تا می شود، این فضای بار تا حجم 1200 لیتر افزایش می یابد. این امکان نیز وجود دارد که با جمع کردن بخشی از صندلی عقب، تنها یک صندلی در عقب خودرو نگه داشته شود. اعضای خانواده و دوستان همواره می توانند از رنو ساندرو لذت ببرند!