قابل اعتماد و قدرتمند

خطوط برازنده  و امروزی، فضای داخلی جذاب و مرتب، نمایی واقعا مدرن به رنو تندر ۹۰ بخشیده است

گالری تصاویر


جادار و راحت

Tondar90
بی شک یکی از نقاط قوت رنو تندر۹۰، جادار بودن آن است.فضای موجود در صندلی های جلو و به ویژه صندلی های عقب، و همچنین حجم صندوق عقب در مقایسه با سایر اتومبیل های هم رده، حاکی از فضای مناسب این خودرو است.