تندر ۹۰ - جادار و راحت - رنو ایران

جادار و راحت
Back
 
 
 

جادار و راحت


بی شک یکی از نقاط قوت رنو تندر 90، جادار بودن آن است.فضای موجود در صندلی های جلو و به ویژه صندلی های عقب، و همچنین حجم صندوق عقب در مقایسه با سایر اتومبیل های هم رده، حاکی از فضای مناسب این خودرو است.