با رنو ایران آشنا شويد

رنو ایران اکو۲

چاپارسال به دوستان
تولید:ایزو 14001 کارخانه ها

CO2 (کربن دی اکسید) : خروج کمتر از 140 گرم /کیلوگرم
خودرو های رنو اکو2 تحت نظارت ایزو 14001کارخانه ها تولید می‌شوند. این استاندارد، نشان دهنده پیشرفت تولید کننده ، درکاهش مصرف آب و انرژی،زباله های تولید و آلودگی های جوی و صوتی است.
خودرو های اکو2 رنو، کمتر از 140 گرم بر کیلوگرم گاز کربن دی اکسید تولید می‌کنند. بعضی از خودروهای اکو2 رنو، از زیست سوخت ها(سوخت های طبیعی) استفاده می کنند که از گیاهان تهیه می شوند.

خودرو هایی که در آن‌ها از پلاستیک بازیافت شده استفاده شده است:
خودرو های اکو2 رنو، حداقل 5 درصد پلاستیک بازیافت شده دارند. آن‌ها به گونه ای طراحی شده اند که 95% حجمشان در پایان عمر، قابل بازیابی و استفاده دوباره باشد.

شاخص اکو2 رنو
رنو در ماه مه سال 2007، رنو اکو2 را با هدف معرفی سبز ترین و اقتصادی ترین خودروهایش راه اندازی کرد. اکو2 ، مشتریان را از پیشرفت محیط زیستی چرخه زندگی خودرو های رنو در 10 سال اخیر آگاه می کند. خودرو های اکو2 رنو، 3 معیار زیست محیطی را در ساخت، خروج کربن دی اکسید و بازیافت دارا هستند.