معرفی رنو ورزشی

چاپارسال به دوستان
معرفی رنو ورزشی

مسابقات ورزشی رنو میراث پر ارزش رنو در تربیت استعداد رانندگان جوان با ایجاد آکادمی ورزشی رنو ادامه می دهد که هدفش پیدا کردن قهرمانان جهانی آینده فرمول 1  برای رنو است. آکادمی ورزشی رنو از سکوهای مختلف و ساختار های  جهانی ورزش های موتوری برای پروروش استعداد های جوان استفاده می کند. 

راجع به رنو ورزش اطلاعات بیشتر کسب کنید  renaultsport