اطلاعات حقوقی

شرایط و ضوابط استفاده از سایترنوپارس این سایت را برای آگاه کردن شما از جدید ترین اخبار و اطلاعات محصولات رنو و خدمات ارائه شده توسط ما ایجاد کرده. ما امیدواریم شما از این سایت لذت ببرید.دسترسی و استفاده شما از این سایت، وابسته به پیروی شما از قوانین زیر و همه قوانین قابل اجراست. این شرایط و ضوابط از هرتوافق دیگری بین شما و رنو پارس، راجع به استفاده از این سایت جداست. شما موافقت می کنید که رنوپارس برای هیچ ضرر یا آسیبی به دارایی شما که به خاطر عدم پیروی شما از قواینین به وجود آمده، مسئول نیست.

حقوق مالکیت معنویهمه حقوق مالکیت در این سایت، تصاویر، صدا ها، اسکریپت، انیمیشن وهر چیز دیگری که در وبسایت است متعلق به رنو پارس است. تمامی حقوق به شدت مخفوظ میباشد. شما نباید به هیچ صورت محتویات این سایت را کپی کنید، تغییر دهید، بازتولید کنید و نباید به هیچ نوع در سایت دخالت کنید و یا کار هایی خلاف قوانین انجام دهید. حق طبع و نشررنو پارس.
لینک ابر متنبرپاسازی لینک ابرمتنی به سایت رنو پارس احتیاج به اخذ مجوز از رنو پارس از قبل دارد. برای این کار،شما باید با مدیر بازاریابی اینترنتی رنوپارس تماس برقرار کنید. رنو پارس به هیچ وجه در قبال محتوای سایت هایی که به آن ها لینک ابرمتنی از رنوپارس هست، ندارد.
محدوده مسئولیتشما وبسایت را با مسئولیت خودتان باز می کنید. تحت هیچ شرایطی رنوپارس مسئول آسیب های مستقیم یا غیرمستقیم وارد بر شما، مثل از دست دادن داده،برنامه ها یا ضرر مالی ناشی از ورود به سایت ما یا سایت های مرتبط به سایت ما ،نخواهد بود. اطلاعات راجع به محصولات وویژگی هایشان، مربوط به زمان آنلاین شدن شما یا زمان آپدیت سایت است، این اطلاعات صرفا یک راهنما است و نباید به عنوان یک معاهده از سمت رنوپارس مشاهده شود. ممکن است در این اطلاعات خطا باشد.دسترسی به محصولات و سرویس های این سایت، ممکن است محدودیت هایی داشته باشند و در نتیجه شما باید مطمئن باشید قوانین کشوری که از آن به سایت مادسترسی پیدا میکنید، به شما اجازه می دهد سایت مارا باز کنید.
به روزرسانی شرایط و ضوابطرنوپارس حق تغییر و به روز رسانی وب سایت و شرایط و ضوابط آن را در هر زمانی دارد و شما باهر تغییر این چنینی موافق هستید. به همین دلیل شما باید مدام به این صفحات مراجعه کنید تا شرایط و ضوابط را چک کنید.