حالت اکو

حالت اکو کپچر
بازگشت
 
 
 

حالت اکو

رانندگی اقتصادی را در eco mode تجربه نمائید. این mode، مدیریت تنظیم شتاب گیری، گشتاور و توان، کنترل سیستم تهویه مطبوع و گرمایش را به منظور تضمین سفری هموارتر و شتاب‌گیری طولانی‌تر، بر عهده داشته و صرفه‌جویی در مصرف سوخت را بهبود می‌بخشد.